Brandnetel

De wortel van de brandnetel kan helpen om de prostaatfunctie te ondersteunen en heeft een positieve invloed op de plasfunctie.

Bladeren van de brandnetel hebben daarnaast een (licht) diuretisch effect en hebben invloed op de gezondheid van de urinewegen. De bladeren kunnen bijdragen aan een grondige doorspoeling van de blaas, urineleiders en plasbuis.

Tot slot zijn er aanwijzingen dat brandnetelbladeren ook helpen om spieren en gewrichten soepel te houden. Dit is echter nog niet voldoende onderzocht.