Plantensappen

De biologische teelt, oogsten en persen

De kwaliteit van plantensappen wordt be­paald door de teeltwijze, het moment van de oogst en de manier waarop de planten zijn verwerkt. De heilzame planten voor Salus sappen komen óf uit het wild, óf uit eigen gecontroleerde biologische teelt.

Om kwaliteit te kunnen garanderen, werkt Sa­lus sinds jaar en dag intensief samen met ervaren biologische telers. In het laborato­rium worden de planten gecontroleerd. Slechts enkele dagen per jaar is de samenstelling van de plant optimaal en kan er dus geoogst worden.

Meteen daar­na worden de planten van de akker naar de plantenpers gebracht. Hier worden de planten grondig fijngemaakt in lagen op roosters verdeeld en geperst door een drukpers.

Zo wordt zoveel mo­gelijk sap gewonnen, met optimale vers­heid en een hoog gehalte aan werkstof­fen. Vervolgens wordt het sap afgevuld in flessen.

Zonder alcohol, suiker, conser­veermiddel of enige andere toevoeging.

csm_4004148313547005I1_0851e7c86d